Privatlivspolitik

Om Ticket2Travel A/S

Ticket2travel er et dansk rejsebureau, som tilbyder billige flybilletter til hele verden. Vi forsøger at skabe de bedste priser for forbrugeren, og netop derfor samarbejder vi med mere end 350 flyselskaber verden over. Ticket2Travel A/S er en del af Billetkontoret A/S, der er en af Danmarks største aktører når det drejer sig om flybilletter. Du er derfor altid i trygger hænder.

Denne privatlivspolitik er udarbejdet af Ticket2Travel A/S og beskriver hvordan Ticket2Travel A/S, som dataansvarlig, indsamler og behandler dine personoplysninger. Det er vigtigt for os at beskytte de personoplysninger du deler med os. Derfor har vi forsøgt at skabe en gennemsigtighed med denne privatlivspolitik, hvor du kan læse mere om hvilke personoplysninger vi indsamler, til hvilke formål vi anvender dine personoplysninger, hvor længe vi gemmer dine oplysninger samt hvordan du kan henvende dig med spørgsmål og udøvelse af dine rettigheder.

Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver oplysning som direkte eller indirekte kan henføres til en person. Personoplysninger kan f.eks. være oplysninger om navn, fødselsdato, pasnummer, adresse.

Personoplysninger vi indsamler og formål

Når du køber en flybillet via vores hjemmeside www.ticket2travel.dk indsamler og behandler vi som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger. Det kan være oplysninger om dit navn, fødselsdato, pasoplysninger, kontaktoplysninger, adresse samt eventuelt bonuskort/medlemskort til flyselskabet. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt for os at indsamle følsomme oplysninger. Følsomme oplysninger kan være oplysninger om specialmenuer og oplysninger om behov for special assistance under rejsen som f.eks. kørestolshjælp.

Oplysningerne vi indsamler om dig anvender vi kun i forbindelse med det formål at købe de flybilletter du har bedt om. Kontaktoplysninger bruger vi så kan fremsende flybilletterne til dig samt generel kontakt, herunder fakturering og hermed relateret kontakt. Vi anvender ikke dine oplysninger til markedsføring eller reklame, ligesom vi heller ikke sælger eller videregiver dine oplysninger til tredjepart, uden at dette er nødvendigt for købet af dine flybilletter.

Personoplysninger på "min bruger"

Du har mulighed for at oprette en bruger på www.ticket2travel.dk. Når du opretter en bruger, har du mulighed for at indtaste de oplysninger som nævnt ovenfor til fremtidige bookninger af flybilletter. Vi har endvidere givet dig muligheden for at oprette flere personer under ”min bruger”, som gør det nemmere for dig at bestille billige flybilletter til hele familien.

Vi gør opmærksom på, at hvis du indtaster oplysninger om personer der ikke er dig selv, skal du være sikker på, at de er indforstået med det, og at du har lov til at give sådanne oplysninger. Du bør ligeledes sikre at de i givet fald forstå hvordan vi anvender deres personoplysninger.

Vores juridiske grundlag for indsamling af dine oplysninger

Ticket2Travel A/S behandler dine personoplysninger på et af følgende grundlag:

 1. Dit samtykke
 2. Indgåelse eller opfyldelse af en aftale indgået med dig
 3. Legitime interesser (Ticket2Travel A/S’, dine eller myndigheds legitime interesse
 4. Opfyldelse af retslige forpligtelser

Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af det samtykke, er du blevet gjort særskilt opmærksom herpå. Behandling af dine oplysninger på baggrund af dit samtykke betyder at vi alene anvender det til det, som du udtrykkeligt og særskilt er blevet gjort opmærksom på.

Behandling af dine oplysninger efter indgåelse af eller opfyldelse af en aftale mellem dig og Ticket2Travel A/S. Når vi behandler dine personoplysninger med dette grundlag, indsamler og anvender vi alene de personoplysninger der er nødvendige for opfyldelse af aftalen.

Behandling af dine personoplysninger efter legitime interesser sker når vi opbevarer og anvender dine personoplysninger med henblik på kundeadministration, herunder support og helpdesk funktioner samt interne it-support funktioner.

Det kan forekomme, at vi behandler og opbevarer dine personoplysninger for at opfylde nogle retslige forpligtelser der påhviler Ticket2Travel A/S eller en af vores leverandører. Behandling af dine oplysninger med dette grundlag sker yderst sjældent.

Deling af dine personoplysninger

Ticket2Travel A/S videregiver kun dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt af hensyn til Ticket2Travel A/S drift samt for at levere din rejse og eventuelle øvrige ydelser.

Typisk vil dine personoplysninger blive videregivet til:

 • Koncerninterne virksomheder
 • Global Distribution System (GDS) - Et GDS forbinder tjenester, priser og bookninger ved at konsolidere produkter på tværs af de tre rejsesektorer, dvs. flyreservationer, hotelreservationer og biludlejning
 • Flyselskaber
 • Bedbanks – Bedbanks er en fælles betegnelse for et it-netværksystem, hvor der samles hotelpriser fra hele verden.
 • Biludlejningsfirmaer
 • IT-lagring – Vi lagrer nogle af dine personoplysninger hos eksterne service leverandører, som f.eks. hosting ydelser.

Overførsel af oplysninger til lande uden for EU/EØS

De personoplysninger vi indsamler kan blive overført til en destination uden for EU/EØS, ligesom dine oplysninger kan blive behandlet af vores ansatte eller vores leverandører uden for EU/EØS.

I de tilfælde, hvor dine oplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, sikre vi, at dine personoplysninger bliver tilstrækkeligt beskyttet og behandlet i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer alene dine personlysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som dine personoplysninger er indsamlet. Det er vores politik at beskytte dine personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis vi har behov for oplysninger efter formålet med indsamlingen er opfyldt, vil vi på sikker vis anonymisere dine oplysninger, så de ikke længere er personoplysninger.

Når vi opbevarer dine personoplysninger med baggrund i lovgivningen eller en retslig forpligtelse, gemmer vi dine oplysninger i den tid, der er fastsat for den gældende lov eller forpligtelse.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre brug af dine rettigheder i henhold til den gældende persondatalovgivning. Når vi opbevarer dine personoplysninger, har du ret til;

 • at blive oplyst om og få indsigt i hvordan vi behandler dine oplysninger.
 • at få berigtiget og begrænset behandlingen af dine oplysninger.
 • at få slettet dine oplysninger.
 • at gøre indsigelse mod behandlingen, såfremt denne er baseret på en legitim interesse afvejning.
 • at få flyttet dine oplysninger såfremt dette er teknisk muligt.
 • at tilbagekalde dit samtykke.
 • at klage over anvendelse af dine oplysninger.

Kontakt og klagemål

Såfremt du har spørgsmål til vores privatlivspolitik eller vil gøre brug af dine rettigheder, har du mulighed for at kontakte os skriftligt til:

Adresse: Billetkontoret A/S, Vesterbrogade 112B, DK-1620 København V.

E-mail: info@billetkontoret.dk

Du kan også kontakte os, hvis du ønske at klage over hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger. Vi bestræber os på at løse din eventuelle klage, men hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til Datatilsynet via www.datatilsynet.dk.

Opdateringer

Vi kan til enhver tid ændre vores privatlivspolitik, hvorfor du regelmæssigt bør holde dig opdateret på vores privatlivspolitik for eventuelle ændringer.

Vores privatlivspolitik er senest opdateret: Maj 2018.

shade